Emoce ve vývoji dítěte a jejich rozvoj

2 000 

Popis

Emoce nám poskytují informace a okolním světě. Upozorňují nás na to, čemu se máme vyhnout nebo co je naopak třeba udělat. Každá emoce má svůj význam.

Absolvováním tohoto kurzu získáte 8 hodin vzdělávání pro pěstouny.