E-learning SUPR

Služby určené pěstounským rodinám
Služby určené pěstounským rodinám

Vítáme vás na výukových stránkách Centra pro rodinu a sociální péči.

Naleznete zde kurzy určené pro vzdělávání pěstounů

Nabízíme moderní možnost e-learningového vzdělávání, které můžete absolvovat z pohodlí domova. Stačí vám jen přístup k internetu.

Pro klienty Centra pro rodinu a sociální péči

Pěstounům, kteří mají s CRSP uzavřenou dohodu, nabízíme e‑learningové vzdělávání zdarma

Klienti bez uzavřené dohody

Kurzy jsou dostupné i pro ty, se kterými nemáme uzavřenou dohodu. 

Vzdělávání je zpoplatněno částkou 250 Kč / 1 hodinu vzdělávání.

Vyberte si z naší nabídky e-learningových kurzů pro pěstouny

Hodinová dotace každého kurzu se započítává do povinného vzdělávání pěstounů.

emoce

Emoce ve vývoji dítěte a jejich rozvoj

8 vzdělávacích hodin
Emoce nám poskytují informace a okolním světě. Upozorňují nás na to, čemu se máme vyhnout nebo co je naopak třeba udělat. Každá emoce má svůj význam.

e-learning-ucinne-proti-stresu-a-vyhoreni

Účinně proti stresu a vyhoření

8 vzdělávacích hodin
Se stresem se dnes potýkáme v podstatě všichni. Nestíháme, práce se hromadí, prožíváme velký tlak na zvyšování výkonu. Účinnější je se na chvíli zastavit, vyčistit si hlavu, naučit se lépe využívat čas a nastavit si rovnováhu. Pečovatelé v náhradní rodinné péči navíc prožívají náročné životní situace vyplývající z jejich specifické role – musí řešit traumata svěřených dětí, poradit si s jejich životní historií včetně kontaktů s vlastní rodinou, přizpůsobovat se změnám v zákonech… Kurz poradí, jak se bránit nezdravé míře stresu a předcházet vyhoření.

e-learning-deti-a-hranice

Děti a hranice - laskavost i důslednost při výchově

8 vzdělávacích hodin
Proč jsou hranice při výchově dětí tak důležité? Jak a proč být ve výchově laskavý a zároveň důsledný? Jak na vštěpování hranic? Jak reagovat na nevhodné chování dětí a ještě raději mu předcházet? Jak vést dítě k tomu, aby se stal z něj stal dospělý člověk zodpovědný a vnímavý k potřebám sebe i druhých, nikoli sobecký, nebo ustrašený?

e-learning-jak-na-uceni-u-neklidnych-deti

Jak na učení u neklidných dětí

8 vzdělávacích hodin
Učení je proces získávání zkušeností, díky němuž dochází k utváření jedince v průběhu jeho života. Ne každý člověk zvládá učení snadno a bez obtíží. Děti s ADHD to mají o to složitější, že jejich schopnost soustředit se a vnímat je ovlivňována neklidem a nepozorností, ze které však nemohou. Pro rodiče, osoby, které pečují o děti s ADHD, ale také pro učitele či vychovatele je proto důležité znát specifické projevy dítěte a umět s nimi pracovat, tak aby proces učení byl efektivní jak pro dítě, tak pro jeho okolí.

e-learning-prava-deti-v-nahradni-rodinne-peci

Práva dětí v náhradní rodinné péči

8 vzdělávacích hodin
Každá lidská bytost má svá práva. Tento kurz blíže pojednává o právech dětí, specificky těch, které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí, v pěstounských rodinách.

e-learning-vyvojove-faze-ditete

Vývojové fáze dítěte

8 vzdělávacích hodin
Tento kurz se zaměřuje na nejdůležitější poznatky z vývojové psychologie dítěte. Seznamuje se základními obecnými pojmy vývojové psychologie, s vývojovými potřebami dětí, jejich identifikací a saturací. Stěžejními tématy je téma vývojových fází dítěte a téma vlivu traumatu na vývoj dítěte.

e-learning-financni-gramotnost

Finanční gramotnost

7 vzdělávacích hodin
Kurz se zabývá problematikou finanční gramotnosti dětí i dospělých. Kromě přehledu základních pojmů z finanční oblasti, naleznete praktické rady o rodinném rozpočtu, dluzích, exekucích a ochraně spotřebitelů. Nedílnou součástí kurzu jsou tipy, jak s dětmi mluvit o financích. Kurz je plný praktických návodů a odkazů.

e-learning-vychova-ditete-s-adhd

Výchova dítěte s ADHD

6 vzdělávacích hodin
V tomto kurzu se dozvíte důležité informace o ADHD, o diagnostice poruchy, ale i o potenciálu těchto dětí. Součástí kurzu jsou také zásady při výchově dítěte s ADHD a jsou zde také představeny aktivity a pomůcky, které můžete využívat doma i ve škole. Kurz obsahuje zajímavá videa a články.

e-learning-efektivni-komunikace-I

Efektivní komunikace I

6 vzdělávacích hodin
V tomto kurzu se seznámíme s tím, jakou roli hraje komunikace při budování dobrých vztahů a proč je v komunikaci důležité porozumění a vstřícné naslouchání. Dále se dozvíte, jak vypadá efektivní a neefektivní komunikace. Popíšeme si techniku vstřícného naslouchání a naučíte se používat já sdělení.

e-learning-efektivni-komunikace-II

Efektivní komunikace II

6 vzdělávacích hodin
V tomto kurzu se seznámíte s tím, jak má vypadat konstruktivní hádka, jaké volíme strategie v konfliktu. Také jakých komunikačních faulů byste se neměli dopouštět. Dále se dozvíte základní informace komunikačních stylech a o manipulaci.

e-learning-prvni-pomoc-detem-neurazove-stavy

První pomoc dětem - neúrazové stavy

6 vzdělávacích hodin
Kurz slouží k základnímu zvládnutí neodkladné první pomoci a akutních stavů u miminek, dětí a mládeže.

e-learning-prvni-pomoc-detem-urazy

První pomoc dětem – úrazy

6 vzdělávacích hodin
Kurz slouží k základnímu zvládnutí neodkladné k základnímu zvládnutí neodkladné první pomoci a akutních stavů u miminek, dětí a mládeže. Tento kurz slouží spíše ke zopakování znalostí první pomoci, proto vám doporučujeme absolvovat prezenční kurz první pomoci, kde si budete moci např. kardiopulmonální resuscitaci vyzkoušet v praxi na figuríně.

e-learning-vztahova-vazba-attachment

Attachment (vztahová vazba)

4 vzdělávací hodiny
Tento kurz se zabývá moderní teorií attachmentu, neboli teorií vztahové vazby. V kurzu se účastník dozví, co je to attachment a teorie attachmentu, jaké rozlišujeme typy a poruchy attachmentu jak tyto poruchy vznikají, jak se u dítěte projevují a jaké jsou možnosti účinné pomoci. Kurz je přínosný pro všechny náhradní rodiče.

e-learning-prevence-pri-vychove-bezpecnost-na-internetu

Prevence ve výchově – bezpečnost na internetu

4 vzdělávací hodiny
Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Při používání internetu existují rizika a je třeba s nimi počítat. Cílem kurzu je Vás s riziky seznámit a naučit Vás, jak internet bezpečně užívat.

e-learning-prevence-pri-vychove-poruchy-prijmu-potravy

Prevence ve výchově – poruchy příjmu potravy

4 vzdělávací hodiny
Poruchy příjmu potravy, mezi které se řadí např. mentální anorexie či bulimie, patří mezi závažná duševní onemocnění. Je proto důležité vědět, jak se projevují, abychom byli schopni je co nejdříve rozpoznat. Kurz zahrnuje informace o konkrétních poruchách, ale také poznatky, jak můžete onemocnění rozpoznat a jak jim předcházet.

e-learning-skolni-pripravenost-a-jeji-podpora

Školní připravenost a její podpora

4 vzdělávací hodiny
Kurz provádí základními oblastmi školní připravenosti. Pomůže při hledání odpovědi na otázku, kdy je vhodný odklad školní docházky a jak postupovat? Najdete zde praktické tipy, jak pomoci předškolákovi v rozvoji jeho školní připravenosti a dozvíte se, co by měl předškolák zhruba zvládnout, aby se mu ve škole dařilo.

e-learning-prevence-pri-vychove-socialni-site

Prevence ve výchově - sociální sítě

3 vzdělávací hodiny
Téměř všichni uživatelé internetu jsou zároveň i uživatelé sociálních sítí. Nejvíce diskutovanými tématy okolo sociálních sítí jsou sdílení a možnosti zneužití citlivých dat, důvěryhodnost sdělení a důvěryhodnost identity uživatele. V našem kurzu se budeme těmito tématy zabývat, zaměříme se na rizika sociálních sítí i na jejich prevenci.

e-learning-syndrom-can

Syndrom CAN (týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte)

2 vzdělávací hodiny
V tomto kratším kurzu získáte základní znalosti o problematice CAN – syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Dozvíte se, jaké jsou formy syndromu a jak to lze na dítěti rozeznat. Kurz také obsahuje kontakty, kde lze v případě potřeby hledat pomoc a další informace.