Práva dětí v náhradní rodinné péči

2 000 

Popis

Každá lidská bytost má svá práva. Tento kurz blíže pojednává o právech dětí, specificky těch, které vyrůstají v náhradním rodinném prostředí, v pěstounských rodinách.